پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

چهار سال برای جوان‌های كاشان كلاش داشتم شاگردهای سوپر دولوكس‌ها رفتند دیدن آیت‌الله انصاری (ره) ایشان فین كاشان منبر می‌رفتد جوان‌های ما از كاشان رفتند دیدندش و برگشتند گفتند: آقا آمد. آقا آمد: ترجمه لاتیش این است كه آقای قرائتی برو گم شو. آقا آمد معناش معلوم یعنی چی. گفتم خوب بنده هم به ایشان ارادت دارم و ایشان را قبول دارم اما شما در یك ملاقات یك ربعی چی دیدید من چهار سال استاد شما هستم گفتند : ...

ارتباط در ایتا