پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی

 شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی

جامعه اسلامی در وحدت تعالی می یابد شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران ۸۴-۴۳۴۷۱
سرشناسه : پاک نیا، عبدالکریم
عنوان و نام پدیدآور : جامعه اسلامی در وحدت تعالی می یابد شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی، عبدالکریم پاک نیا

ارتباط در ایتا