سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ /۲۲ شوال ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

یک وقتی در قم مجله مکتب اسلام چاپ شد و دادند به آقای بروجردی ، خوندند و پسندیدند و بعد از آن از ایشان خواستند که تقریظ بنویسند ولی ایشان قبول نکرد و گفتند نمی نویسم چون ...

ارتباط در ایتا