شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ /۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

سید مصطفی میرلوحی – محمدرضا ناجی
اهمیت و جایگاه تبلیغات در فرهنگ و بینش اسلامی و نیز نقش سرنوشت ساز آن در جهان کنونی و عصر حاضر، برای اهل نظر پوشییده نیست...

منبع: مسجد، ش ۳۷ و ۳۸

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۵۱۶.pdf۳.۲۳ مگابایت