جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ /۹ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

رهیافت اصلی در فضای مجازی

دریافت ویدئو

سومین همایش ملی فضای مجازی پاک(فمپ ۳)****اخلاق فعالیت در فضای مجازی با تاکید بر چالش های روابط با کاربران غیر همجنس*****اسفند ۱۳۹۵****با حضور کارشناسان: دکتر علی زاده و دکتر همایونفر****دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم