دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ /۱۲ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

سعید روستا آزاد

حجت الاسلام روستاآزاد
حجت الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد تشریح کرد؛
معاون فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, به تشریح چشم انداز فعالیتهای تبلیغ در سال ۹۴ پرداخت.
جلسه
نشست هم افزایی معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با دانشکده صدا وسیمای قم
حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد در نشست هم افزایی معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با دانشکده صدا وسیمای قم گفت: نفوذ مبلغان در حوزه رسانه بسیار اثر بخش است و مبلغان باید به سمت تولید محتوا در این حوزه بروند.