محمد قطبی

15 محتوا
رئیس مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: در راستای همکاری مرکز نوآوری با بخش های مختلف دفتر تبلیغات باید خط ربط فعالیت ها به گونه ای مشخص شود تا فعالیت های خلاقانه تبلیغی بصورت تکراری انجام نگیرد.
حجت الاسلام قطبی رئیس مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق بیان کرد: اگر مبلغان دارای ایده خلاق و نو در قالب یک گروه در مرکز نوآوری و خلاقیت برای دریافت خدمات آموزشی پذیرش شوند هیچگونه مانعی با ادامه فعالیت های تبلیغی آنها بوجود نمی آید.
موضوع این جلسه ارائه گزارش عملکرد اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین در سال 1397 و بیان مشکلات و راهکار ها در راستای حل مسئله میز در اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین بوده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به ضرورت حضور جدی حوزویان در فضای مجازی گفت: فلسفه وجودی ما در این عرصه، انجام کار مثبت فرهنگی است.
مسابقه و اختتامیه دوره کارآفرینی طلیعه قرآنی با حضور مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه و همچنین مؤسسه جامعه القران و صندوق کریمه اهل البیت علیه السلام برگزار شد
متأسفانه به تهاجم علمی پرداخته نشده و سیستم فناوری ما که از ملزومات آن است بسیار ضعیف عمل می کند و برای پیاده شدن قرآن در اجتماع کار جدی علمی صورت نگرفته است.
بخشی از امنیت، امنیت فکری و اعتقادی است و مبلغ با رفع شبهاتی که دشمن وارد می کند، در واقع سپر بلای فکری مردم می شود و بصیرت سیاسی جامعه را ارتقا می بخشــد.
همــواره انتظــار مــی رود در جامعــه اسلامی قــرآن کریــم در همــه ابعــاد و جوانب زندگــی فــردی و اجتماعــی حضــور و تجلی پررنگــی داشــته ّ باشــد بــه گونــه ای کــه دیــده شــود، شــنیده شــود، در برنامــه روزانــه افــراد جایــگاه داشــته باشــد