جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ /۱۶ صفر ۱۴۴۳

مسیر

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برگزیدگان مسابقه بزرگ به سوی بهشت به شرح ذیل اعلام می شود:

ردیف شماره همراه جایزه
۱ ۰۹۹۷***۰۹۳۳ کمک هزینه عتبات
۲ ۳۵۸۰***۰۹۳۶ کمک هزینه مشهد مقدس
۳ ۹۰۰۷***۰۹۳۵ کمک هزینه مشهد مقدس
۴ ۲۵۰۳***۰۹۱۴ کمک هزینه مشهد مقدس
۵ ۷۰۹۳***۰۹۱۳ کمک هزینه مشهد مقدس
۶ ۵۱۶۸***۰۹۲۲ کمک هزینه مشهد مقدس
۷ ۷۷۸۳***۰۹۱۴ پلاک طلا
۸ ۸۸۴۰***۰۹۰۳ پلاک طلا
۹ ۸۵۱۷***۰۹۳۸ پلاک طلا
۱۰ ۶۱۶۳***۰۹۲۱ کمک هزینه خرید تلسکوپ
۱۱ ۰۹۴۹***۰۹۱۳ کمک هزینه خرید تلسکوپ
۱۲ ۳۰۱۹***۰۹۲۲ کمک هزینه خرید میکروسکوپ
۱۳ ۳۹۰۷***۰۹۹۰ کمک هزینه خرید میکروسکوپ
۱۴ ۹۵۴۱***۰۹۱۰ کارت هدیه
۱۵ ۵۹۴۴***۰۹۱۱ کارت هدیه
۱۶ ۵۶۰۰***۰۹۰۱ کارت هدیه
۱۷ ۰۸۴۸***۰۹۱۸ کارت هدیه
۱۸ ۶۶۷۹***۰۹۳۷ کارت هدیه
۱۹ ۵۴۱۷***۰۹۹۰ کارت هدیه
۲۰ ۰۶۱۳***۰۹۹۱ کارت هدیه
۲۱ ۱۲۴۲***۰۹۱۳ کارت هدیه
۲۲ ۴۳۲۸***۰۹۳۰ کارت هدیه
۲۳ ۴۲۸۳***۰۹۳۵ کارت هدیه
۲۴ ۷۲۹۵***۰۹۹۲ کارت هدیه
۲۵ ۱۷۱۰***۰۹۱۳ کارت هدیه
۲۶ ۳۳۲۸***۰۹۱۳ کارت هدیه
۲۷ ۰۰۳۶***۰۹۱۳ کارت هدیه
۲۸ ۴۳۲۰***۰۹۳۰ کارت هدیه
۲۹ ۴۳۰۰***۰۹۳۰ کارت هدیه
۳۰ ۶۶۸۴***۰۹۱۲ کارت هدیه
۳۱ ۱۵۳۸***۰۹۰۱ کارت هدیه
۳۲ ۳۰۶۱***۰۹۰۵ کارت هدیه
۳۳ ۵۷۱۶***۰۹۳۸ کارت هدیه

 

نظرات

سلام قرعه کشی بین همه شرکت کنندگان انجام شده
ارتباط در ایتا