چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

توسط اداره کل تبلیغ عمومی اعلام شد؛
اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طی اطلاعیه ای، تقویم اعزام اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طی اطلاعیه ای، تقویم اعزام اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

*******

ارسال ایده و طرح گروهی

۱- ابتدا از طریق تارنمای بلاغ به نشانی www.balagh.ir، سرگروه ایده و طرح گروهی خود را به صورت مشروح ارسال می کند.

۲- در کمیته متشکل از داوران ویژه طرح های کودک و نوجوان، ایده های ارسالی بررسی و امتیاز داده می شود.

۳- در صورت حائز امتیاز بودن به سرگروه اطلاع رسانی می شود تا جهت دریافت حکم اقدام نماید.

از ۱۶ الی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

*******

ثبت نام و درخواست اعزام

در صورتی که پیامک اطلاع رسانی نسبت به پذیرفته شدن ایده گروهی یا حائز شرایط اعزام تابستان بودن را دریافت کرده اید:

۱- ارسال درخواست اعزام گروهی از نهاد فرهنگی منطقه

۲- تایید و ایجاد ظرفیت توسط دفتر تبلیغات اسلامی

۳- الف) اعزام فردی:صرفاً بنا به تشخیص اداره اعزام تبلیغ عمومی

ب) اعزام گروهی: ورود به سمتا به نشانی t.balagh.ir، بارگذاری برنامه و معرفی اعضا و تایید حضور ایشان

۴- صدور حکم

از ۴ الی ۹ تیر ۱۴۰۱

*******

اعزام و تبلیغ

هماهنگی با نهادهای فرهنگی منطقه و تایید حضور توسط ایشان

مدت اعزام: ۴۵ روز (ایام تابستان/ دهه ولایت/ دهه اول محرم)

از ۱۵ تیر الی ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

*******

گزارش دهی

اعزام فردی: ارسال گزارش تصویری در آدرس پیامک شده و ارسال گزارش متنی در سمتا و تایید توسط نهاد فرهنگی منطقه

اعزام گروهی: ارسال گزارش تصویری و مشروح طرح و ایده ای که در ابتدای اعزام ارائه گردد. ارسال گزارش متنی در سمتا توسط اعزا و تایید گزارش اعضا توسط سرگروه، ارسال گزارش گروهی توسط سرگروه، تایید گزارش اعضا توسط نهادهای فرهنگی منطقه.

از ۱ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

*******

تایید گزارش و تسویه

پس از تایید پزارش اعزام، سابقه شما در سامانه ثبت می شود و به صورت خودکار به پرونده شما در مرکز خدمات حوزه های علمیه ارسال می گردد.

تسویه فقط به اعزام هایی تعلق دارد که در بازه زمانی اعلام شده گزارش ارسال و تایید شده باشد.

از ۱۱ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

000.jpg

001_0.jpg

002.jpg

003_0.jpg

004_0.jpg

ارتباط در ایتا