پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

سالی یك بار مرحوم آیت‌الله بروجردی نصیحت می‌كرد من این را از قول آقای امامی كاشانی نقل می‌كنم یك سال نصیحتش این بود كه تمام ارزش علم مال علمی است كه به مردم بگویی، اگر علمی باشد كه مردم از آن بهره نگیرند آن روایت شامل این علم نمی‌شود.

شرایط زمانی اقتضا می‌كند كه: حالا كه صدها وسیلة تبلیغی از ماهواره‌ها، تبلیغات سوء، برای كودكان و خانواده‌ها، این همه تبلیغات است ما اگه خواسته باشیم مشغول درس‌های خودمان باشیم و غافل باشیم خیلی خطرناك است.

مواظب باشد هر درس در حوزه می‌خوانید و می‌روید چهار تا شرط باید داشته باشد: ...

 

ارتباط در ایتا