دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ /۱۱ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

موفّقیت مبلّغ با قرآن

دریافت ویدئو

برادرها برایتان بگویم تا با قرآن مأنوس نشوید مبلغ موفقی نخواهید بود سطح ۳، ۴ اینها حسابش جدا است باید خودتان قرآنی باشید یعنی باید هر جای قرآن مثل استخاره باز كردید دست‌تان به هر كلمه‌ای خورد بفهمید كه این كلمه چه می‌خواهد بگوید

ما دنبال چه می‌گردیم! آنجاهایی هم كه ما برای یك برهه از زمان كج رفتیم برای این بوده كه از قرآن غفلت شد.

حرف اول و آخر بنده این است اگر می‌خواهید موفق باشید قرآن و روایات، آن هم روایات معتبر نذر كنید؛ كه اگر یك آیه را ندیدید نخوابید.