مسیر

اهمیت فضای مجازی در جامعه (۲)

تا ۲۰ سال دیگر در دنیا موشک و انرژی هسته ای و اینطور ابزار ها کارایی ندارند. در جنگ امروزه بحث تروریسم به فضای مجازی بر می گردد. اگر می خواهیم در آینده منفعل نباشیم؛ باید شب و روز به استقبال فضای مجازی برویم. تا ۵ سال دیگر تمام جنگ، جنگ سایبری می شود و یک ابرکامپیوتر کنترل کننده می تواند کشور رو فلج کند. بنابراین حوزه بسیار مهمی هست و از واجبات عینی به شمار می رود. با توجه به علوم مکاسب و اصول و لمعه چگونه میشود با این فقه غنی، فضای مجازی رو پوشش داد؟

دانلود حجم
دریافت فایل ۸.۳۱ مگابایت