يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ /۲۸ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

بررسی انواع ارتباط با دیگران (ارتباط کودکانه)

دریافت ویدئو

در ارتباط سه نوع مدل را پیش می گیریم ؛ این مدل ها معمولا اتوماتیک هستند. گاهی ارتباط، ارتباط کودکانه است و فرد ممکن است حتی ۴۰ سال داشته باشد، مثلا زودرنج است و زود قهر می کند و... یا آدمی که خود را دست کم می گیرد و...