پنجشنبه ۳ تير ۱۴۰۰ /۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۲

مسیر

سومین جنات

۱

تصاویر / اولین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه مسائل امنیتی و نظامی

۲

دبیر برگزاری سومین جشنواره جنات: امسال جشنواره جنات با موضوع انقلاب ۱۴۴۰ ساله برگزار می شود

۳

حجت الاسلام بهداروند: تنها تفکری که می تواند دنیای استکبار را برهم زند تفکر انقلاب اسلامی است

۴

دبیر سومین جشنواره سراسری جنّات: جشنواره جنات با هدف تولید و انتشار آثار مرتبط با دستآوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی برگزار می شود
۵ صوت/ اولین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی-استاد بهداروند
۶ تصاویر / دومین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه علمی و فرهنگی

۷

حجت الاسلام خسروپناه: اسلام شناسی همه جانبه‌ی امام خمینی چهار دهه مقاومت را در همه‌ی اقشار مردم نهادینه کرد

۸

صوت/دومین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی-استاد خسروپناه

۹

تصاویر / سومین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰

دکتر معینی پور: انقلاب اسلامی و انقلاب نبوی آرمان های واحدی دارند که تا انقلاب مهدوی ادامه دارد
۱۱ تصاویر / چهارمین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی و معیشتی
۱۲ دکتر توکلی: به اذعان غربی ها هیچ اقتصادی توان تحمل این حجم از تحریم ها را ندارد

۱۳

صوت/سومین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی-دکتر معینی پور

۱۴

صوت/چهارمین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی-دکتر توکلی

۱۵

تصاویر / پنجمین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی و اجتماعی
۱۶ حجت الاسلام الویری: رفتار و گفتار مبلغان می تواند مسیر زندگی مردم را عوض می کند
۱۷ صوت/پنجمین نشست دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی-حجت الاسلام الویری

۱۸

سومین جشنواره جنات با موضوع "دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی"

۱۹

سومین جشنواره جنات با موضوع "دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی" برگزار می شود
 
ارتباط در ایتا